You are here

GROENEWEGEN, Henricus

Title: 
Pneumatica, Ofte Leere van de Geesten, Zijnde Denkende en Redelike Wesens. In welke Bewesen word, dat de selve Geesten, en wel bysonder de Engelen, zoo Goede, als Quade, oefenen dadelike werkingen, volgens hare nature op Lichamen (...) Uytgegeven by gelegentheyd van 't Boek De Betooverde Wereld, geschreven door D. Balthazar Bekker (...) In drie Deelen. I. In het Eerste werd gegeven de Beschrijvinge van de Geesten (...) De Gronden van Hobbes en Spinosa wederlegd (...) II. In Het Tweede werden de heerlikste en kragtigste plaatsen der Heylige Schrifture, die van de werkinge van Engelen op Menschen, of op eenige Materie handelen in haar luyster gesteld (...) III. In het Derde werd bysonder van de quade Geesten, ofte Duyvelen (...) gehandeld (...)
ID: 
0427
Author: 
GROENEWEGEN, Henricus
Place of publication: 
t'Enchuysen
Publisher: 
By Hendrik van Straalen
Publication year: 
1692
Size and format: 
3 pts., 1 vol; 88, 126, 56 pp. in-4°
Issue: 
July-Aug. 1692, 7, pp. 123-131
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1