You are here

GOLTZIUS, Hubert

Title: 
Historie Van Broer Cornelis Adriaensen Van Dordrecht, Minrebroeder binnen de stadt van Brugge: Waer in verhaelt word, de Discipline en secrete penitentie, der Vrouwen by hem gebruyckelijck. Nevens Sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijcke bloeddorstige en lasterlijcke Sermoonen, Door hem tot Brugge gepredickt (...) Waer tusschen begreepen zyn de Brieven van Stephanus Lindius; twee Disputatien, en verscheyden Pasquillen op hem gemaeckt.
ID: 
0408
Author: 
GOLTZIUS, Hubert
Place of publication: 
t'Amsterdam (...)
Publisher: 
Abraham Boekholt
Publication year: 
1698
Size and format: 
2 pts., 2 vols. [part II different title page]; 5-384, 5-384 pp. in-8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1699, 12, pp. 144-158; May-June 1699, 16, pp. 513-530
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1