You are here

[GOEREE, Willem]

Title: 
Mosaize Historie Der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte; En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Ierusalem; Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniƫele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld (...) Uyt d'aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd; En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd; Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden (...) [titles of pts. II, III, IV varying: "Tweede Deel. Begonnen met het Leevens-Bedrijf van den Voortreffelijken Joseph (...)" / "Derde Deel. Begonnen met de Geboorte van de Goddelijke Wetgeever Moses (...)" / "Vierde Deel. Vervattende den Staat der Israeliten (...) In de Woestyne van Sinai (...) In 't Beloofde Kanaan (...) Ingeleyd (...)"].
ID: 
0401
Author: 
[GOEREE, Willem]
Place of publication: 
Tot Amsterdam
Publisher: 
...Gedrukt voor den Autheur, en worden te Koop gevonden... By desselfs Zonen, Willem en David Goeree... [Rabus adds: "Ze zijn ook te bekomen t'Amsterdam by Gerard Borstius, en te Rotterdam by Pieter Vander Slaart" / Vols. III, IV "Te Rotterdam by Barent Bos"]
Publication year: 
1700
Size and format: 
4 vols., 728, 804, 755, 693 pp. in-folio.
Issue: 
March-April 1700, 1, pp. 197-231; May-June 1700, 1, pp. 389-414; July-Aug. 1701, 2, pp. 617-635; Sept.-Oct. 1701, 2, pp. 793-817
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1