You are here

ELGERSMA, Franciscus

Title: 
Een Bundelken Van Heylige Meditatien, Over Eenige byzondere Texten der H. Schriftuyre uyt den Geestelijken Bloemhof van Godts Woordt, ende veele çierlijke Tuynen van Oude ende Nieuwe Spreukrijke Schrijvers in verscheydene taalen, als Grieksche, Latijnsche, Engelsche, Hoogh- en Néèrduytsche, met grooten vlijt opgezocht, vergaadert, ende be-arbeyt; ende nu tot gemeene stichtinge in 't licht gegeeven.
ID: 
0324
Author: 
ELGERSMA, Franciscus
Place of publication: 
Tot Leeuwarden
Publisher: 
By Johannes Scheversteyn
Publication year: 
1696
Size and format: 
496 pp. in-8°
Issue: 
Nov.-Dec. 1696, 18, pp. 544-547
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1