You are here

DOOREGEEST, Engel Arendszoon van, SCHYN, Herman and BEETS, Pieter

Title: 
Kort Onderwys Des Christelyken Geloofs, geschikt na de Belijdenissen der Doopsgezinden: En uitgegeven volgens last van zekere Kerkvergadering, gehouden binnen Amsterdam den 12 Juny 1697. [Rabus says that this work is followed by:] Korte Schets Van Onderwys Voor de aankomende Jeugd, En In 't byzonder voor hen die door de Belijdenis des Geloofs en den H. Doop, met Christi Kerk nader begeeren vereenigd te worden; Waar in de Leere der Doopsgesinden en de XII. Artijkelen des geloofs kort begrepen en verklaard worden.
ID: 
0296
Author: 
DOOREGEEST, Engel Arendszoon van
Co-author 1: 
SCHYN, Herman
Co-author 2: 
BEETS, Pieter
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
Jacobus van Nieuweveen
Publication year: 
1697
Size and format: 
in-8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1698, 11, pp. 134-144
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1