You are here

DOOREGEEST, Engel Arendszoon van and POSTJAGER, C. A.

Title: 
Den Ryper Zee-postil, Bestaende in XXII. Predicatien Toegepast op den zeevaert, Tot onderwijsinge, vermaninge en vertroostinge in de ware godsaligheyt voor allerley Zeevarende lieden, dog voornamentlijk voor die gene, welke op den Haring en Walvisvangst uitgaen, verrykt met verscheydene Christelyke gebeden ende dankseggingen na gelegentheyt van dese neeringen geschikt. Mitsgaders nog een korte beschryvinge aengaende de opkomst van Holland, ende de Goddelyke en wonderlyke bewaring en zegening des zelfs, waer in in 't besonder ook gehandelt werd van 't Eyland met zyn Dorpen, als Schermer, Graft, Schermerhorn en de Rijp, als ook van den Aerd, Zeden en Neeringen deser plaetsen, dog voornamentlyck rakende de eerste oorspronck, en ware gelegentheyt der Haring en Walvisvangst.
ID: 
0295
Author: 
DOOREGEEST, Engel Arendszoon van
Co-author 1: 
POSTJAGER, C. A.
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
Jacobus van Nieuweveen
Publication year: 
1699
Size and format: 
2 pts., 258, 372 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1699, 10, pp. 304-311
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1