You are here

DIGBY, Kenelm

Title: 
Theatrum Sympateticum Ofte Wonder-Toneel der Natuurs Verborgentheden Behelsende Een uitstekende Oratie, over het gebruik des Poeders de Sympathie, daar in de waarheit zijner werkinge werdt ontdekt (...) Benevens Twee waardige Vervolgen, van veele zeldzame Antipathien en Sympathien. Als mede, hoe dat de Dieren, Planten, Metalen &c. zonder zaad of voort-teelinge konnen voort komen, en waar uit de Sympathien oorspronkelijk zijn, met meer andere Geheimenissen der Natuurkunde. Door N. Papinius, en A. Kircherus. Den Tweeden Druk, vermeerdert en verbeetert.
ID: 
0287
Author: 
DIGBY, Kenelm
Place of publication: 
I Te Leeuwarden, II t'Amsterdam
Publisher: 
I by Hendrik Rintjes, II by Jan ten Hoorn
Publication year: 
1697
Size and format: 
2 pts., 1 vol.; 320, 196 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1697, 27, pp. 365-367
Category: 
S&M
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1