You are here

DAMPIER, William

Title: 
Tweede Deel Van William Dampiers Reystogt Rondom De Werreld Behelzen de Eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver Gewassen, Inwoonders, Manieren, Koophandel, Staats-bestier. Een Verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de Kusten, Gewassen, Inwoonders, 't hakken van Verfhout, Handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene Verhandeling van de Passaadwinden, Zee- en Land-winden, Stormen, Saizoenen des jaars, Getyden en Stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche werreld: met een korte beschryving van Natal in Afrika, en deszelfs gewassen, Inboorlingen, enz. Midsgaders een Naauwkeurige beschryving van Darien Of de Land-engte van Amerika, Behelzende Een Verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar / beneffens de gesteltenisse van het land / de kusten / boomen / vruchten / beesten / enz. alsmede de Indiaanen / hunne gestalte / aardt / zeeden / en werk / omstandiglyk beschreeven door Lionel Wafer. Alles uyt het Engelsch vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige Landkaarten en kopere Plaaten verciert.
ID: 
0271
Author: 
DAMPIER, William
Place of publication: 
In 's Gravenhage
Publisher: 
By Abraham De Hond
Publication year: 
1700
Size and format: 
284 pp. in-4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1699, 2, pp. 236-237
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1