You are here

[DALAIRAC, François-Paulin]

Title: 
Geheimschriften van Polen, of secrete Memoirien van de regeringe van Koning Joannes Sobiesky de III, behelzende alle 't merkwaardige, 't welk onder zijn regering voorgevallen is: beneffens een opregt en naauwkeurig Verhaal van zijne zoo befaamde Marsch tot het ontzet der Stad Weenen: mitsgaders de Staat van de Politie, Militie en Finantie van het Koningrijk Polen; wijders een beschrijving van velerley gewesten, die den Autheur zelf doorgereist heeft; alles beschreven van een Auteur die lange jaren aan 't Hof van Polen heeft geresideert, en van al't zelve een ooggetuige is geweest.
ID: 
0265
Author: 
[DALAIRAC, François-Paulin]
Place of publication: 
's-Gravenhage
Publisher: 
Pieter van Thol
Publication year: 
1700
Size and format: 
2 pts. in-8°
Issue: 
March-April 1701, 10, pp. 290-302
Category: 
G, H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1