You are here

COMMELIN, Casparus

Title: 
Beschryvinge Van Amsterdam, Desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Aemstel en Aemstellant; met een Verhaal Van haar Leven en dappere Krijgsdaden; Amsterdams kleyne Beginselen, Oudheyt, Bemuring, en verscheyde Vergrootingen: De gelegentheyt en hoedanigheyt der Stad, de voornaamste Gebouwen, en wijze van Regeeringe. Beneffens een historisch Verhaal, vervattende 't geene in, en om de zelve, van den beginne af, tot in den Jare 1691. toe, is voorgevallen. Uyt verscheyde oude en nieuwe Hollandsche Kronijken, Beschrijvingen, Brieven, Willekeuren, &c. by een vergadert; En op nieuws (...) vermeerdert.
ID: 
0232
Author: 
COMMELIN, Casparus
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
Voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals
Publication year: 
1694 [1693]
Size and format: 
Boek I - Boek VI, 2 vols.; 1223 pp. in folio.
Issue: 
July-Aug. 1694, 12, pp. 108-116
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1