You are here

BUXTORF, Johann

Title: 
Schoole der Jooden. Begrypende het geheele Joodsche Geloof en Geloofs-oeffening, benevens des zelfs Ceremonien, Inzettingen, Zeden en Gebruiken, even eens als de zelve by hen, in 't Openbaar en Verborgen, worden gepleegt. Uit hun eige Boeken en Schriften, meerendeels den Christenen onbekend, grondig met aanwyzing van ieder Boeks plaats en blad, verklaard. Noch Een Bondig bericht, van hun toekomende Messia. Mitsgaders Een Reede-stryd, tusschen een Joode en een Christen in 't welke 't Christelijk geloof verdedigt, en 't Joodsche ongeloof wederlegt word. Eertijds, tot nut der Christenen, beschreven op nieuws gecorrigeert, en met kopere Plaaten verciert.
ID: 
0189
Author: 
BUXTORF, Johann
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
Willem de Coup, Jacob Hulk, Johannes Lamsvelt, in Compagnie
Publication year: 
1694
Size and format: 
524, 36 pp. in-8°
Issue: 
Sept.-Oct. 1694, 20, pp. 324-325
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1