You are here

BRUYN, Cornelis de

Title: 
Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. mitsgaders de voornaamste steden van AEgypten, Syrien en Palestina, verrijkt met meer als 200. kopere konstplaatsen, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c alles door den autheur selfs na het leven afgetekend.
ID: 
0178
Author: 
BRUYN, Cornelis de
Place of publication: 
Delft
Publisher: 
H. van Krooneveld
Publication year: 
1698
Size and format: 
396 pp. in-fol.
Issue: 
May-June 1699, 1, pp. 389-412; Nov.-Dec. 1699, 2, pp. 404-428
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1