You are here

BRAGHT, Tieleman Janszoon van

Title: 
Het Bloedig Tooneel, of Martelaers spiegel der Doops-gesinde of Weerelose Christenen, die om 't getuygenis van Jesus haren Salighmaker, geleden hebben, ende gedood zijn, van Christi tijd af, tot desen tijd toe. Versamelt uyt verscheyde geloofweerdige chronijken, memorien, en getuygenissen. (...) Den tweeden druk. Bysonder vermeerdert met veel autentijke stucken, en over de hondert curieuse konstplaten.
ID: 
0155
Author: 
BRAGHT, Tieleman Janszoon van
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
Hieronymus Sweerts, Jan ten Hoorn, Jan Bouman, Daniel van den Dalen
Publication year: 
1685 [Rabus mentions that this book "tans": i.e. July 1693, is only sold by Daniel van den Dalen]
Size and format: 
840 pp. in-folo.
Issue: 
July-Aug. 1693, 20, pp. 145-159
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1