You are here

BOSMAN, Willem

Title: 
Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand- en Slave-kust, nevens alle desselfs landen, koningryken, en gemenebesten, van de zeeden der inwoondere, hun godsdienst, regering, regtspleeging, oorlogen, trouwen, begraven, enz. Mitsgaders de gesteldheid des lands, veld- en boomgewassen, alderhande dieren, zo wilde als tamme, viervoetige en kruipende, als ook 't pluim ge dierte, vissen en andere zeldzaamheden meer, tot nog toe de Europeërs onbekend. Met fijne kopere plaaten verçierd.
ID: 
0147
Author: 
BOSMAN, Willem
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
Anthony Schouten
Publication year: 
1704
Size and format: 
2 pts., 1 vol., 207, 280 pp. in-4°
Issue: 
Jan.-Febr, 1704, 3, pp. 47-65
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1