You are here

BOLWERCK, Thomas

Title: 
Ontdeckinge Van een Voorgewend Geheim Ende Wonder Des Geloofs. Dat is: Een korte en bondige Wederlegginge van drie Paapsche Zend-brieven over eenige Leerstukken der Roomscher Kerk; Voornamentlyk Wegens de Wezentlijke Tegenwoordigheid van het Vleesch ende Bloed onses Heeren J. Christi in het Sacrament des Autaars (...) Versien met twee Registers der voornaamste Zaken (...)
ID: 
0139
Author: 
BOLWERCK, Thomas
Place of publication: 
Tot Cuylenburg
Publisher: 
By Laurens Hammius
Publication year: 
1694
Size and format: 
139 pp. in-8°
Issue: 
July-Aug. 1694, 19, pp. 142-144
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1