You are here

BIERMAN, Johannes

Title: 
Verklaringe Des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus; Waar in De Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.
ID: 
0121
Author: 
BIERMAN, Johannes
Place of publication: 
Te Utrecht
Publisher: 
By Anthoni Schouten
Publication year: 
1704 [1705]
Size and format: 
1069 pp. in 4°
Issue: 
Nov.-Dec. 1704, 4, pp. 430 441
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1