You are here

BERG, Isaäc van den

Title: 
Neder-lands Advys-boek, Inhoudende verscheide Consultatien En Advysen van voorname Regtsgeleerden in Neder land. By een versamelt, met korte Hooftstukken van de Materie voor yder Advys, en met een wydloopig Register voorsien.
ID: 
0102
Author: 
BERG, Isaäc van den
Place of publication: 
t'Amsteldam
Publisher: 
By Hendrik Boom, en de Weduwe van Dirk Boom
Publication year: 
1693, 1694
Size and format: 
the first and second of four vols. in 4°
Issue: 
March-April 1693, 17, pp. 322 328; July Aug. 1694, 16, pp. 127-134
Category: 
J
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1