You are here

BEKKER, Balthasar

Title: 
Ondersoek Van de Betekeninge der Kometen, By gelegendheid van de gene die in de Jaren 1680. 1681. en 1682. geschenen hebben. Dese Druk is vermeerdert met een Hoofdstuk en een Nareden. Gedaan door Balthasar Bekker (...) Hier is noch bygevoegt een Berigt en Naberigt aangaande de Oost en Westvindinge, voorgegeven van Lieuwe Willems Graaf, door den selfden Auteur.
ID: 
0093
Author: 
BEKKER, Balthasar
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
By Jan ten Hoorn
Publication year: 
1692
Size and format: 
102, 18 pp. in 4°
Issue: 
July-Aug. 1692, 3, pp. 34 43
Category: 
S&M, T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1