You are here

BEKKER, Balthasar

Title: 
Naakte Uitbeeldinge Van Alle de vier Boeken Der Betoverde Weereld (...) Vertonende Het Oogmerk van den Schryver, de Schikkinge van 't Werk, en sijn eigentlyk gevoelen daar in voorgesteld en voorgestaan; tot wechneeminge van vooroordeelen, en een kort begryp des ganschen Werkx. Ingesteld door den selfden Auteur.
ID: 
0092
Author: 
BEKKER, Balthasar
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Daniel Van Den Dalen
Publication year: 
1693
Size and format: 
32 pp. in 4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1693, 18, pp. 335-357
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1