You are here

BAYLE, Pierre

Title: 
Het leven van B. De Spinoza, met eenige Aanteekeningen over zyn Bedryf, Schriften, en Gevoelens: Door den Heer Bayle, Leeraar der Wysgeerte te Rotterdam. Nevens een kort betoog van de Waarheit des Christelyken Godtsdiensts; En twee Verhandelingen, I. Van de Ziel. II. Van Godts Wezentlykheit. Door den Heer Jaquelot, Leeraar der Fransche Kerke in 's Gravenhaage. Vertaalt door F. Halma. De Voorreden behelscht eenige Aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater [by F. Halma]
ID: 
0085
Author: 
BAYLE, Pierre
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
by Fran├žois Halma, Willem vande Water
Publication year: 
1698
Size and format: 
464 pp. in 16┬░
Issue: 
Sept.-Oct. 1698, 8, pp. 291 305
Category: 
P
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1