You are here

[BATES, William]

Title: 
Den Regten en Besten Hemel op Aarden; Bestaande in een Christelijk Leven, In der Heyligen Wandel met God, in wiens gemeenschap en genieting, de waare Blijdschap en Geluksalig heyd, gelegen is [by William Bates]. Volgens eenige deftige Reden voeringen van veel Vermaarde Godgeleerden, uyt Engels Vertaalt en in 't Ligt gebracht, Door Joh. Hofman. Nevens Het vreesselijke Quaad der Sonden, Een Helle op Aarden. Door den Geleerden Heer Wm. Bates (...)
ID: 
0081
Author: 
[BATES, William]
Place of publication: 
Tot Dordregt
Publisher: 
By Mattheus de Vries
Publication year: 
1704
Size and format: 
294 pp. in 8°
Issue: 
July-Aug. 1704, 14, pp. 165-170
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1