You are here

ASGILL, John

Title: 
Bewys Van't Eeuwig Leven, Zonder de Tydelyke Dood. Zynde een Stelsel, dat men tot het Eeuwig Leven in de H. Schriften geopenbaard, van hier kan werden overgebragt, zonder gestorven te zyn: Hoewel de menschelyke Natuur van Christus sterven moest. Uit het Engelsch vertaald. [Introductory poem by Pieter Rabus]
ID: 
0056
Author: 
ASGILL, John
Place of publication: 
Te Rotterdam
Publisher: 
By Elias Yvans
Publication year: 
1700
Size and format: 
130 pp. in 8°
Issue: 
Jan.-Febr. 1701, 14, pp. 156-160
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1