You are here

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Waare afbeelding Der eerste Christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld (...) Uyt het Hoogduytsch vertaald Door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. [By J. Luiken].
ID: 
0052
Author: 
ARNOLD, Gottfried
Place of publication: 
Amsterdam I
Publisher: 
I Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen, II Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Willem Lamsvelt
Publication year: 
I 1700, II 1701
Size and format: 
2 pts., 2 vols. in folio.
Issue: 
July-Aug. 1702, 3, pp. 58-98; may-june 1703, 1, pp. 389-411
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1