You are here

ANDALA, Ruardus

Title: 
Klare en Bondige Uitlegging Van De Texten 2 Petr. 2: 4. en Jud. vs 6. Gegrondt op het O.T. Dienende Tot bewijs van Hemel en Helle, Engelen en Duivelen, samt beider werksaam heid. In 't bisonder Tot Wederlegging van de valsch genaamde Openinge Van deselve Texten (...) Om te tonen, dat de Engelen in die Texten gemeldt geensins sijn de Sonen Gods, waar van Gen. 6: 2. en geen van beide de Leeraars van de Oude Wereld (...)
ID: 
0036
Author: 
ANDALA, Ruardus
Place of publication: 
Gedrukt tot Franeker
Publisher: 
Bi Hans Gyzelaar
Publication year: 
1698
Size and format: 
160 pp. in-4°
Issue: 
July-Aug. 1698, 13, pp. 167-168
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1