You are here

[SOUCHU DE RENNEFORT, Urbain]

Title: 
Historie Van Oost-Indien, Vervattende, Behalven de zeer nette beschrijving der vergelegene landen, een omstandig verhaal van het wedervaren der Franschen aldaar. Uit der zelver aanteekeningen overgezet, en met konstplaatjes vercierd, [translated from French by J. V. H.]. [Contains an introductory poem by Pieter Rabus].
ID: 
1019
Author: 
[SOUCHU DE RENNEFORT, Urbain]
Place of publication: 
Te Rotterdam
Publisher: 
By Pieter vander Slaart
Publication year: 
1696
Size and format: 
660 pp. in-12°
Issue: 
May-June 1696, 9, pp. 472-482; July-Aug. 1696, 13, pp. 159-178
Category: 
G, H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1