You are here

[BERNARD, Jaques]

Title: 
Ryswykse vrede-handel, bestaande in autentike acten, memorien en antwoor den, dewelke in 't Keiserrijk, Sweeden, Savoyen, ende in de Nederlanden zijn voorgevallen; mitsgaders alle de noodige stukken en documenten by de heeren ambassadeurs en gevolmagtigden tot de generale vrede, aan de heeren mediateurs tot Rijswijk, op het koninglik huys Nieuwburg, overgegeven. Uyt het Fransch vertaalt.
ID: 
0106
Author: 
[BERNARD, Jaques]
Place of publication: 
In 's Gravenhaage
Publisher: 
G. Rammazeyn, M. Uytwerf
Publication year: 
1700
Size and format: 
704, 162 pp. in 4°
Issue: 
Jan.-Febr. 1701, S, pp. 62-77
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1