You are here

BENTHEM, Heinrich Ludolf

Title: 
Engellands Hedensdaegsche Kercken En Academienstaet: Nauwkeu righ ondersoght, klaerlijck voorgesteld, en rijcklijck voorsien met andere aenmercklijcke bysonderhe den, Door Henricus Benthem (...) En uyt den selven vertaeld Door S. De Vries. Konnende dit Werck gevoegd werden, by een onlangs uytgekomen Tractaet, genaemd Aenteeckeningen Van Engelland, Schotland en Yrland, 't welck vervuld is met treflijcke Platen.
ID: 
0099
Author: 
BENTHEM, Heinrich Ludolf
Place of publication: 
T'Utrecht
Publisher: 
By Antony Schouten
Publication year: 
1701
Size and format: 
512 pp. in 8°
Issue: 
Nov.-Dec. 1700, S, 10, pp. 496 506; Jan. Febr. 1701, 9, pp. 136 140
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1