You are here

BERKEL, Adriaan van

Title: 
Amerikaansche voyagien, behelzende een reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste land van Guiana, aande wilde kust van America, mitsgaders een andere na de colonie van Suriname, gelegen in het noorder deel van het gemelde landschap Guiana. Ondermengd met alle de byzonderheden noopende de zeden, gewoonten, en levenswijs der inboorlingen, boom en aardgewas sen, waaren en koopmanschappen, en andere aanmerkelijke zaaken (...) Vercierd met kopere plaaten.
ID: 
0103
Author: 
BERKEL, Adriaan van
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
Johan ten Hoorn
Publication year: 
1695
Size and format: 
139 pp. in 4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1696, 20, pp. 350 359
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1