You are here

BENOIST, Élie

Title: 
Historie Der Gereformeerde Kerken Van Vrankryk: Vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, Begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de Historie sedert het verlenen van 't Edict Van Nantes, Opgeregt in den jare 1599. door Koning Hendrik de IV. en door zyne Nazaten, op hunne komst tot de Kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig Verhaal van alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenaryen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden soo voor als na 't Vernietigen van 't gemelde Edict door Koning Lodewyk de XIV. geleden hebben. Met byvoeging van alle de gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en andere Authentyke Stukken daar toe behoorende (...) Verciert met zeer curieuze kopere Platen. [Illustrations by Jan and Casper Luiken].
ID: 
0096
Author: 
BENOIST, Élie
Place of publication: 
t'Amsterdamm
Publisher: 
By Jan ten Hoorn
Publication year: 
1696
Size and format: 
2 vols., 4 pts.; 288 + 55, 376 + 56, 400 + 130, 552 + 131 pp. in folio.
Issue: 
Nov.-Dec. 1695, 5, pp. 432-452; Jan.-Febr. 1696, 1, pp. 5-26; March-April 1696, 1, pp. 197 214; July Aug. 1696, 2, pp. 24 35; Jan. Febr. 1697, 3, pp. 25 35; May June 1697, 3, pp. 451 479
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1