You are here

BRAND, Johann Arnold

Title: 
Nieuwe en nauwkeurige Reis-beschryving van 't Mark-Brandenburg, Pruissen, Courland, Litthauwen, Lyfland, Plescovien, Groot-Naugardien, Tweerien en Moscovien; waar in in de levens-aart dier volkeren, hunne godsdienst, kleeding, wijze van regeering, byzonder net beschreeven, en veel tot nog toe onbekende stukken aan den dag gebragt worden. Als meede een aanmerkens-waardige beschrijving van (...) Siberien; en den Zabel-Vangst.
ID: 
0158
Author: 
BRAND, Johann Arnold
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
Anthoni Schouten
Publication year: 
1703
Size and format: 
386 pp. in-8°
Issue: 
Nov.-Dec. 1702, 11, pp. 496-509
Category: 
G
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1