You are here

DES(S)EINE, François-Jacques

Title: 
Beschryving van oud en niew Rome, verdeelt in drie deelen: waar in de gansche gelegenheit dezer magtige stad, van de grondlegginge af, tot onder de regeeringe der keizeren, en vervolgens der pauzen, ten aanzien van hare wyken, tempelen, raadhoven, kerken, paleizen, en andere pragtige, zoo gemeene als byzondere, gebouwen; nevens de toestant van den ouden en hedendaagschen, zoo kerkelyken als wereldlyken, staat, met alle zyne gewoonten en plegtelykheden vertoont wordt. In 't fransch beschreven door François Desseine. Achter oud Romen is gevoegt: Het antyke graf der Nazoonen, afgetekent en in 't koper gebragt door P. Sanctus Bartolus, nevens de uitleggingen over deze aaloude schilderyen, van J. Petrus Bellorius [i.e. Giovanni Pietro Bellori]. Uit het fransch en latyn vertaalt, en met heerlyke konstprinten versiert. Deel I [including "De aaloudheden van Rome ... in 't Engelsch beschreeven door Basilius Kennet, en daaruyt vertaald door W. Séwel"]. Deel I is in two parts.
ID: 
0280
Author: 
DES(S)EINE, François-Jacques
Place of publication: 
Amsterdam
Publisher: 
F. Halma
Publication year: 
1704
Size and format: 
in-fol.
Issue: 
Nov.-Dec. 1704, 9, pp. 527-540
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1