You are here

EVERSDYK, Wilhelmus

Title: 
(...) de Heerlykheid des Messias, In deszelfs luister vertoond, Schriftmatig verklaard, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelijkste Lofnamen en Gelykenissen, Des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met alle zijne uytnemendheden verborgen legt.
ID: 
0340
Author: 
EVERSDYK, Wilhelmus
Place of publication: 
Rotterdam
Publisher: 
Reynier van Doesburg
Publication year: 
1700, 1703
Size and format: 
2 pts., 2 vols., 760, 815 pp. in-4°
Issue: 
Sept.-Oct. 1700, S, 1, pp. 191-208; March-April 1703, 6, pp. 256-274
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1