You are here

JOSEPHUS, Flavius

Title: 
Alle de Werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, de Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee Boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Het Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt de Overzetting van den Heer D'Andilly [i.e. Robert Arnauld d'Andilly] in 't Nederduytsch overgebragt door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vyf Boeken van Egesippus [i.e. Hegesippus] Van de Joodsche Oorlogen, en de verdelging Jerusalems.
ID: 
0548
Author: 
JOSEPHUS, Flavius
Place of publication: 
t'Amsterdam
Publisher: 
By Pieter Mortier
Publication year: 
1704
Size and format: 
3 pts, 1 vol; 782, 113 pp. in-folio.
Issue: 
Nov.-Dec. 1703, 1, pp. 389-425; May-June 1704, 1, pp. 389-422
Category: 
H
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1