You are here

VRIES, Simon de

Title: 
Kort begryp, en 't voornaemste margh van allerley onlanghs uytgekoomene boecken in verscheydene talen en gewesten van Europa; soo in alle soorten van geleerdheyd, als insonderlinge curieusheden, uytsteeckende konsten, en wonderlijcke voorvallen. Met scharpsinnige, nuttige, oordeel-uytende, en te gelijck vermaecklijcke redenvoeringen over d'aenmercklijckste stoffen, ten dienstigen gebruycke voor alle staeten van menschen. Uytgekipt en vertaeld uyt de Maendlycke gespraecken over allerley boecken &c., van den seer geleerden en vermaerden Heer Tentzelius [i.e. Wilhelm Ernst Tentzel], met byvoegingh van den inhoud veeler anderer nieuwe wercken.
ID: 
1152
Author: 
VRIES, Simon de
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
By W. van Poolsum
Publication year: 
1703
Size and format: 
346 pp. in-8°
Issue: 
July-Aug. 1703, 11, pp. 136-140
Category: 
D
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1