You are here

VITRINGA the Elder, Campegius

Title: 
Korte Stellingen, In welcke vervat worden De Grondstucken Van de Christelijcke Leere. Ten Dienste Van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheyd Van Campegius Vitringa, (...) Uyt het Latijn in 't Duytsch overgebragt, en op sommige plaatsen door den Aucteur selve met byvoegselen verrijckt.
ID: 
1136
Author: 
VITRINGA the Elder, Campegius
Place of publication: 
Tot Delft
Publisher: 
Gedruckt by Adriaan Beman
Publication year: 
1696
Size and format: 
453 pp. in-8°
Issue: 
March-April 1696, 15, pp. 328-330
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1