You are here

TAYLOR, Jeremy

Title: 
Historie Van 'T Leven En De Doot Van Onsen Saligmaker Jesus Christus; opgehelderd door Aanmerkingen En Vertoogen over de bysondere gedeeltens deser Historie (...) Uit den Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt [illustrations by Jan Luyken].
ID: 
1056
Author: 
TAYLOR, Jeremy
Place of publication: 
T'Utrecht
Publisher: 
By Wilhelm Broedelet
Publication year: 
1700
Size and format: 
3 pts., 1 vol., 259, 239, 233 pp. in-folio.
Issue: 
Nov.-Dec. 1699, 1, pp. 389-403
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1