You are here

SMITH, Johannes

Title: 
Salomons Prediker ter Betooging van de Ydelheid des Weerelds en 't Bestendig Goedt van Gods Huys Kortelik Ontleed, duidelik Uitgebreid, Schriftmatig Verhandeld en Toegepast; met een Voorberigt over des selfs Samenhang (...)
ID: 
1010
Author: 
SMITH, Johannes
Place of publication: 
t'Amsteldam
Publisher: 
By Gerardus Borstius
Publication year: 
1699, 1704
Size and format: 
2 pts., 2 vols., I = 88 + 656 pp, II = 600 pp. in-4°
Issue: 
Jan.-Febr. 1700, 3, pp. 26-33; July-Aug. 1704, 4, pp. 80-90
Category: 
T
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1