You are here

Categories

?

Title: 
COLLECTANEA CHYMICA LEYDENSIA, Maetsiana, Margraviana, Lemortiana, olim trium in Academia Lugduno-Batava (...) Professorum (...) antehac collecta, digesta, edita a Christophoro Love Morley (...) nunc autem (...) correcta (...) per Theodorum Muyskens (...)

?

Title: 
MEDICUS Politicus, Dat is, Onderwys aan een Jonger Medicus, Wegens de Politike Streeken; Welke in de Praktyk der Medicynen ingesloopen zyn.

?

Title: 
MISCELLANEA CURIOSA; sive, Ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae Naturae Curiosorum, decuriae II, annus decimus, anni M DC XCI continens celeberrimorum virorum, tum medicorum, tum aliorum, eruditorum in Germania & extra eam, observationes medico physico chemico mathematicas (...)

?

Title: 
RECUEIL des plus beaux secrets de medecine, pour la guerison de toutes les maladies, blessures, & autres accidens qui surviennent au corps humain (...) Comme aussi plusieurs secrets curieux sur d'admirables effets de la nature & de l'art. Avec un Traité des plus excellens preservatifs contre la peste, (...) & toutes sortes de maladies contagieuses. Le tout experimenté, recueilli, & donné au public par une personne très-habile & charitable. Divisé en deux parties.

?

Title: 
STELKONSTIGE Reeckening Van Den Regenboog, Dienende tot naedere samenknoping der Natuurkunde met de Wiskonsten. ["Stelkonstige Reeckening..." is followed by "Reeckening van Kanssen..."; the two treatises have been written by Christiaan Huygens, friend of Salomon Dierquens; they have often been ascribed to Baruch de Spinoza but without sufficient foundation].

A., J. D. Thom.

Title: 
Collectanea chimica curiosa, quae veram continent rerum naturalium anatomiam sive analisin e triplici regno tam vegetabili animali quam & minerali unde generosa hactenus à Neotericio hinc inde tradita resultant & traduntur Medicamina, adversus omnes corporis morbos (...)

AMMAN, Johann Conrad

Title: 
Surdus loquens, seu methodus, quâ qui surdus natus est loqui discere possit (...)

BAGGAART, Johan

Title: 
De Waarheyd ontwerd van voor-oordeelen. Door een gesonde redenkavelinge over de ses niet-natuurlijke dingen (...) Met een voorreden over de kinder-pokties.

BARCH(A)USEN, Johannes Conradus

Title: 
Acroamata, in quibus complura ad iatro chemiam atque physicam spectantia, iocunda rerum varietate, explicantur.

BARCH(A)USEN, Johannes Conradus

Title: 
Pharmacopoeus synopticus. Plerasque medicaminum compositiones ac formulas, eorumque dextram tam chemicam quam Galenicam conficiendi & componendi methodum exhibens (...) Editio secunda, correcta, cumque plurimis curiosis aucta. Cui loco mantissae accedunt duae tabulae (...)

BARTHOLINUS, Casparus

Title: 
Specimen historiae anatomicae partium corporis humani ad recentiorum mentem accommodatae novisque observationibus illustratae.

BARTHOLINUS, Casparus

Title: 
Specimen philosophiae naturalis, praecipua physices capita exponens (...) Accedit de fontium fluviorumque origine ex pluviis dissertatio physica.

BATTUS, Carolus

Title: 
Het Secreet Boek Vol Heerlijke Konsten; Als van De Hoofdstoffen in elks gebruik, van de Gebreken, Siekten en Qualen der Menschen; van Tamme en Wilde Dieren, van Visschen en Vogelen; van Boomen, Planten, Bloemen, Kruiden en Saden; van Metallen; van Verwen en Incten; van Koken en Confijten; van Olien en Salven te bereiden; van Distileren en andere Weetenschappen; met een Aenhangsel verrijkt. Uyt een groot getal Latijnsche, Italiaensche, Francoi sche, Hoog en Neder duitsche Autheuren vergadert.

BEKKER, Balthasar

Title: 
Ondersoek Van de Betekeninge der Kometen, By gelegendheid van de gene die in de Jaren 1680. 1681. en 1682. geschenen hebben. Dese Druk is vermeerdert met een Hoofdstuk en een Nareden. Gedaan door Balthasar Bekker (...) Hier is noch bygevoegt een Berigt en Naberigt aangaande de Oost en Westvindinge, voorgegeven van Lieuwe Willems Graaf, door den selfden Auteur.

BIDLOO, Govard

Title: 
Brief van G: Bidloo, aan Antony van Leeuwenhoek; vvegens de dieren, welke men zomtyds in de lever der schaapen en andere beesten vind.

BIDLOO, Govard

Title: 
Gulielmus Cowper, criminis literarii citatus, coram tribunali (...) Societatis Britanno Regiae (...)

BLANKAART, Steven

Title: 
Den Neder-landschen Herbarius, ofte Kruid-boek der voornaamste kruiden, tot de medicyne, spys-bereidingen en konst-werken dienstig (...) Met kopere platen verciert (...)

BOYLE, Robert

Title: 
Van de hooge Eerbiedigheit die 't menschelyk verstand God schuldig is; inzonder heit wegens zyn wijsheit en magt: door Robert Boyle. Overgezet uit het Engelsch [translation by Pieter Rabus].

BRESSY, R.; WESTHOVIUS, T.; HELD, D.

Title: 
Philosophice ende Mathematice Water-Speculatien, t'samen gestelt ende bevordert, omme de Roovaart, ende de Haven van Sevenbergen (...) Hier ziin ook by gevoegd remedien ende voorslagen tot verbeteringe van den Maes: mitsgaders van den Neder-Rhijn ende den Ysel (...)

BROEN, Johannes

Title: 
Animadversiones medicae, theoreticae-practicae in Henrici Regii Praxin medicam, quibus editio prior observationum (...) D. Theod. Craanen (...) emendatur et repurgatur.

BROEN, Johannes

Title: 
Opera Medica, I Medicina theoretica seu Oeconomia Hominis II Exercitationes Theoretico-practicae de operationibus medicamentorum III Compendium Chymicum continens praecipua Chymiae capita, et elegantiores simul et utiliores processus. Cum Indicibus necessariis.

CAMBRAY, Chevalier de

Title: 
Nouvelle manière de fortifier de Mr. De Vauban, où l'on voit de quelle méthode on se sert aujourd'hui en France pour la fortification des places tant régulières qu'irrégulièr es; en quoi cette méthode diffère des autres, etc. Avec un traité de géométrie, qu'on a mis à la tête pour avoir une parfaite intelligence des forticifations. Le tout mis en ordre par M. le Chevalier de Cambray. Neue Manier von der Fortification von Monsieur de Vauban. Worin man sehen kan / von welcher methode man sich gegenwertig in Franckreich bedient (...)

CATZIUS, Ladislaus Natalis

Title: 
Specimen Medicinae Practicae: Arthritis communis, vulgo Podagra, non minus facile curatur quam quartana. Quod in Podagricorum solamen exponit Ladislaus Natalis Catzius (...)

CHAUVIN, Stephanus (Etienne)

Title: 
Lexicon Rationale sive Thesaurus Philosophicus Ordine Alphabetico digestus, in Quo Vocabula omnia Philosophica, variasque illorum acceptiones, juxta cum Veterum, tum Recentiorum placita, explicare, et universe quae lumine naturali sciri possunt, non tam concludere, quam recludere conatur Stephanus Chauvin Nemausensis.

COCKBURN, William

Title: 
Redenering en aanmerkingen omtrent de ziektens ter zee voorvallende; uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien, door Govard Bidloo.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1