You are here

Categories

?

Title: 
TRAITÉ Du Veritable Point-D'Honneur, Ou La Sçience du Monde. Contenant Les Régles & les Maximes de Prudence, Nécessaires pour se Bien Conduire dans la Societé Civile, & Bien Vivre avec tout le Monde.

AALSTIUS, Johannes

Title: 
Bespiegeling der reden-leer Waar in 's Menschen selvskennis, door een klaar en beknopt vertoog van ziel en lighaam, afgemaald En het kennelijke Gods, na een uytvoerig betoog van desselvs aanwesen, in een hegt verband opgespeurd werd. [Contains a translation of a part of "Brutum cartesianum. Sive rationes, quibus sensu bruta carere demonstrare nititur Renatus Cartesius, methodo geometricâ propositae" by Caspar Langenhert.]

ABBADIE, Jacques

Title: 
L'Art de se connoitre soy-meme, ou la recherche des sources de la morale.

ABBADIE, Jacques

Title: 
De Konst van zig zelven te kennen, of een onderzoek der Zedekunde, in 't Fransch beschreven door de Hr. J. Abbadie, en om zijn deftigheid vertaald door B. J. R.G. [Mr. Benschessed Jaques].

ABU BAKR IBN AL-TUFAIL

Title: 
De Natuurlyke Wysgeer, Of het leven van Hai Ebn Jokdan, In het Arabisch beschreven door Abu Jaaphar Ebn Tophail. Voordezen uit de Latynsche Overzetting van Eduard Pocok [i.e. Edward Pocock the Younger], (...) In het Nederduitsch vertaald door S. D. B. [not Baruch de Spinoza, but Johannes Bouwmeester]. En nu op nieuws met de Arabische Grondtext vergeleken, en met Aanmerkingen over eenige duistere Plaatzen en Spreekwyzen verrykt [by Adriaan Reland].

ANSELMUS, archbishop of Canterbury

Title: 
Dialogus Inter Sanctum Anselmum, Archiepisco0um Cantuariensem, Et Bosonem Ejus Discipulum: Seu, Difficultates Circa S. Anselmi, Archiepiscopi Cantuariensis sententias a Bosone propositae & ab Anselmo dissolutae.

AURELIUS ANTONINUS, Marcus/CASAUBONUS, Mericus; DACIER, André and DACIER, Anne Lefebvre Me

Title: 
The meditations of Marcus Aurelius Antoninus the Roman emperor, concerning himself. Treating of a natural man's happiness: wherein it consisteth, and of the means to attain unto it. Translated out of the original Greek with notes: by Meric Casaubon, D. D. The fifth edition. To which is added, The life of Antoninus: with some select remarks upon the whole. By Monsieur and Madam Dacier. Never before in English.

BAILLET, Adrien

Title: 
La Vie De Mr. Des Cartes. Contenant L'histoire de sa Philosophie & de ses autres Ouvrages. Et aussi ce qui luy est arrivé de plus remarquable pendant le cours de sa Vie. Réduite en abregé.

BARTHOLINUS, Casparus

Title: 
Specimen philosophiae naturalis, praecipua physices capita exponens (...) Accedit de fontium fluviorumque origine ex pluviis dissertatio physica.

BAYLE, Pierre

Title: 
Het leven van B. De Spinoza, met eenige Aanteekeningen over zyn Bedryf, Schriften, en Gevoelens: Door den Heer Bayle, Leeraar der Wysgeerte te Rotterdam. Nevens een kort betoog van de Waarheit des Christelyken Godtsdiensts; En twee Verhandelingen, I. Van de Ziel. II. Van Godts Wezentlykheit. Door den Heer Jaquelot, Leeraar der Fransche Kerke in 's Gravenhaage. Vertaalt door F. Halma. De Voorreden behelscht eenige Aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater [by F. Halma]

BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus Severinus

Title: 
Of the Consolation of Philosophy. In five books. Made English and illustrated with notes, by the Right Honourable Richard, Lord Viscount Preston.

BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus Severinus

Title: 
Vertroostinge der Wysgeerte van A. M. T. S. Boethius. In vyf boeken vervat, en nieuwlyks vertaald, door M. Gargon.

BORGESIUS, Goedhardus

Title: 
Enodatio juris naturae sive de officiis nostris erga Deum regem nostrum ac legislatorem summum.

BUCHIUS, Paulus

Title: 
De Verduisterde Waarheid aan het Ligt gebragt, En beweesen Soo uit Gods Heilig Woord, als uit den aard en oorspronk der saaken (...)

CANTELLI DA VIGNOLA, Giacomo

Title: 
Anonymi dialogi tres I. De Constantia in Adversis. II. De Dignitate Tuenda. III. De Amore ergà Rempublicam. Edidit è privatis Schedis Jacobus Cantellus (...) [Dedication to Antonio Magliabechi by Henrik Kopes].

CHAUVIN, Pierre (Petrus)

Title: 
De naturali religione liber, in tres partes divisus. Ubi falsa candidè refelluntur, vera probantur vel deteguntur, ac Orthodoxarum Ecclesiarum fratres ad concordiam vocantur.

CHAUVIN, Stephanus (Etienne)

Title: 
Lexicon Rationale sive Thesaurus Philosophicus Ordine Alphabetico digestus, in Quo Vocabula omnia Philosophica, variasque illorum acceptiones, juxta cum Veterum, tum Recentiorum placita, explicare, et universe quae lumine naturali sciri possunt, non tam concludere, quam recludere conatur Stephanus Chauvin Nemausensis.

DEURHOF, Willem

Title: 
Volmaaktheid Van de Leere des Geloofs. Waar in De Gods-kunde en zelf-kennis, tot een vol-leedige zaamenstellinge voltrokken; de byzondere Leer-stukken, van de komste van Christus in het Vleesch, zijn Leeven, Dood, Opstandinge, Heemelvaard, en ingang in het Heiligdom verklaard; en de Rechtvaardigmaakinge, Weedergeboorte, Aanneeminge tot kinderen, en de volslaagen onsterffelijkheid, als gevolgen, uit de vereeniging met Christus in God, afgeleid werden.

DIOGENES LAERTIUS / MEIBOM, Marcus

Title: 
De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X. graece et latine, cum subjunctis integris annotationibus Is. Casauboni, Th. Aldobrandini et Mer. Casauboni. Latinam Ambrosii versionem complevit et emendavit Marcus Meibomius. Seorsum excusas Aeg. Menagii in Diogenem observationes auctiores habet volumen II, ut et ejusdem Syntagma de mulieribus philosophis et Joachimi Kühnii ad Diogenem notas.

DU RONDEL, Jacques

Title: 
De vita et moribus Epicuri. Auctore Jacobo Rondello.

FÉNELON, François de Salignac de la Mothe

Title: 
De l'éducation des filles (...) Nouvelle édition, où l'on a joint un petit ouvrage de Monsr. de la Chetardye, intitulé Instruction pour une jeune princesse.

FLENDER, Johann

Title: 
Phosphorus philosophicus, seu logica contracta Claubergiana, illustrata commentario logico-metaphysico (...)

FRANCKE, August Hermann

Title: 
Korte Beschrijving van het onlangs opgerichte Wees-Huijs tot Halle (...) in 't Hollants overgeset. Beneffens twee attestatien voor den Collecteerder, uit het Hoogduits in het Hollands overgezet.

GEULINCX, Arnold

Title: 
(...) ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ, sive Ethica, post tristia authoris fata omnibus suis partibus in lucem edita, & tam seculi hujus, quàm Atheorum quorundam Philosophorum impietati, scelestisque moribus, quamquam specioso ut plurimum virtutis praetextu larvatis, opposita per Philarethum [i.e. Cornelis Bontekoe]. Editio novissima ab innumeris mendis, quibus priores scatebant, accuratissime emendata. Cui accessit adhuc non editus Clariss. Cornelii Bontekoe eruditissimus & utilissimus Libellus de Passionibus Animae, cum serie rerum, quae in Ethica tractantur. [Edited by Johannes Flenderus and Abraham Hazeu].

HELMONT, Franciscus Mercurius van

Title: 
Seder Olam, sive ordo saeculorum. Historica enarratio doctrinae.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1