You are here

Categories

[LE CLERC, Jean] ps. PARRHASE, Théodore

Title: 
Parrhasiana ou Pensées diverses sur des matieres de critique, d'histoire, de morale et de politique. Avec la defense de divers ouvrages de mr. L. C. [i.e.: Monsieur Le Clerc], par Théodore Parrhase.

[LE CLERC, Jean] ps. PARRHASIUS, Theodorus

Title: 
Parrhasiana, Of Vrymoedige Bedenkingen over Stoffen rakende de Zedekunde, Historien, Staatsaken en Letterkunde. Nevens de Verdediging der Schriften van den Hr. L. C. [i.e. Le Clerc]. In 't Frans beschreven Door Theodorus Parrhasius.

[MARANA, Giovanni Paolo; and several other authors]

Title: 
L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe, où l'on voit les descouvertes qu'il a faites dans toutes les cours où il s'est trouvé, avec une dissertation curieuse de leur forces, politique & religion. Deux tomes. - Suite de L'espion (...) Tome troisième & quatrième. - Suite de L'espion (...) Traduit de l'anglois. Tome V, VI.

[MYLIUS, Willem]

Title: 
De Veldgezangen van Thyrsis, Gesierd met toegepaste Zinneminnebeelden door W. M.

[NYLOË, Jakobus]

Title: 
Aanleiding tot de Nederduitsche Taal. Om goedt en zuiver Nederduitsch te spreken of te schrijven. Door een Liefhebber dezer tale ten nutte zyner Landtgenoten opgestelt.

[SANTA CROCE, Antonio]

Title: 
Secretarie of Schryf-zaal van Apollo, Vervatende Veelerlei Brieven aan verscheiden Volkeren, Vorsten, Keiseren, Koningen, Hertogen, Graven, en andere Grooten; ook aan Ampteloose Lieden; tot lof der deugdelijke, en bestraffing der deugdeloose daden en handelingen; in 't algemeen tot verbeteringe der misbruiken in de Wereld: Als een aanhangzel der Kundschappen van Parnas, In 't Italiaans beschreven door den diepzinnigen Staatkundigen Heer Trajano Bokkalini. Nu mede Vertaalt door den zelven Vertaaler Nicolaus Jarichides Wieringa.

[SCHOUTEN, Wouter Abrahamsz]

Title: 
God Verheerlykt In zijn Heiligheid, Regtveerdigheid, Barmher tigheid, En onuitspreekelyke Liefde. Tot troost der Heiligen In de bespiegeling van de Goddelyke Waarheid. Digt-kundig verklaart, Door W. A. S. (...)

[SCUDÉRY, Madeleine de]

Title: 
Entretiens de morale, dediez au Roy. Tome I & II.

[TACHARD s.j., Guy]

Title: 
Dictionarium Latino-Belgicum, in quo voces, verba atque elegantiae exquisitissimae, optimorum scriptorum fide traduntur, opus ad utramque linguam intelligendam utilissimum. Curâ ac studio B. J. [i.e. Benschessed Jacques] et S. H. [i.e. Servaes Hannot]. [Peter Rabus co operated on the re-edition of this dictionary].

[VILLIERS, Pierre de]

Title: 
Traité de la satire, ou l'on examine comment on doit reprendre son prochain, & comment la satire peur servir à cet usage.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1