You are here

TEMPLE, William

Title: 
Nagelaten Schriften Van Den Ridder W. Temple, Behelsende I. Een Ontwerp van het Misnoegen des Volks. II. Van de Gezondheid en 't lang Leven. III. Een verdeediging van de oude Geleertheid. Mitsgaders Eenige Gedachten over de verscheide staten van het Leven en 't Geval; en van den Gemeenzamen Ommegang. Uit het Engelsch vertaeld.
ID: 
1066
Author: 
TEMPLE, William
Place of publication: 
Utrecht
Publisher: 
By Anthony Schouten
Publication year: 
1704
Size and format: 
244 pp. in-8°
Issue: 
March-April 1704, 13, pp. 340-355
Category: 
D
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1