You are here

Categories

HERFELD, Henrich Gerhard

Title: 
Cogitationes De Origine Morborum, adoptatae ad Philosophicum hominis. Methodo Illustr. Cartesii.

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Briev Aan den Heer Fredericus van Leenhof, Predikant tot Zwolle, wegens sijn Boek, genaamt de Hemel op Aarden (...)

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Briev Aan den Heer Fredericus van Leenhof, Predikant tot Zwolle, wegens de Redenkundige Aanmerkingen, en de Opheldering van zynen Hemel op Aarde (...)

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Vierde Briev aan den Heer Fredericus van Leenhof, Predikant tot Zwolle: waar in bewesen wordt, dat zyn Hemel op Aarde uyt Spinosaas Schriften is opgemaakt; en in welke de opheldering van dien Hemel op Aarde, hier en daar nader wordt ter toets gebragt (...)

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Vyvde Briev aan den Heer Fredericus van Leenhof, Predikant tot Zwolle, wegens sijnen Hemel op Aarde Waar in de nietigheid van de Aantekeningen op de Redenkun dige Aanmerkingen; en van sijn vermeerderde Korte Antwoord ontdekt, en aangewesen wordt (...)

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Weder-Antwoord op het Korte-Antwoord van den Heer Fredericus van Leenhof, Predikant te Swolle: wegens de Redenkundige Aanmerkingen, enzov. Waar in desselvs ongegrond Beklag veriedelt wordt (...)

HORCH, Heinrich

Title: 
Investigationum theologicarum, I[-VIII] circa origines rerum ex Deo contra Benedictum de Spinoza (...) praeside Henrico Horchio, (...) publice tuebitur Johannes Daniel Cramerus, (...)[J. R. Henckel, F. Paravicinus, J. J. Hendschius, J. H. Volckmannus, J. C. Bus, J. L. Pistor, M. Fleischhuth]

KNITTEL or KNITL s.j., Caspar

Title: 
Via regia ad omnes scientias et artes. Hoc est: Ars universalis scientiarum omnium artiumque arcana faciliùs penetrandi, et de quocunque propositio themate expeditiùs disserendi: practice, clare, succincte, curioso ac studioso lectori conscripta (...): et cum adjunctis Thesibus philosophicis curiosis propugnata in Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi, a perillustri d. Joan Francisco Morak (...)

KOELMAN, Jacobus

Title: 
Het vervolg van het vergift van de Cartesiaansche Philosophie, In de veelvuldige Dwalingen en Ketteryen van een Cartesiaan, Willem Deurhof, Getrouwelijk aangetoont en klaar bewezen (...)

L'ERMITE, Daniel

Title: 
Aulicae vitae ac civilis libri IV. Ejusdem opuscula varia, quorum syllabus exhibetur post praefationem Joannis Georgii Graevii.

LEGRAND recol., Antoine; DILLY, Antoine; BAYLE, Pierre

Title: 
Antoni Le Grands Redenerend Betoog Dat de Beesten geen Bewusthyd van hun Singevoelen hebben. Of, 't geen het selvde is. Dat de Beesten niet gevoelen. En Een Verhandeling van de Ziel en Kennis der Beesten [by Antoine Dilly]. Met een Uyttreksel uyt het Letterniews van de Hr. Piter Bayle. De Beesten Herschapen tot Konsttuygen. [Translation of "Nouvelles de la République des Lettres", Amsterdam (Henri Desbordes), March 1684, Art. II, pp. 18-33]. Tot een klare overtuyging van alle Godversakers, dat den Mens alleen een denkende Ziel heeft. Uyt het Latijn en Frans Vertaalt, Door Antoni De Reus,

LEUVE, Roeland van and ROYEN, Jan van

Title: 
's Menschen leven van de wieg tot het graf, afgescha duwt door korte spreuken, verdeelt in de XII. maanden des Jaars. (...)

LOCKE, John

Title: 
De l'éducation des Enfans, Traduit de l'Anglois par P** C** [Pierre Coste].

LOCKE, John

Title: 
Essai Philosophique concernant l'entendement humain; ou, l'on montre quelle est l'etendue de nos connoissances certaines, et la maniére dont nous y parvenons. Traduit de l'Anglois (...) par Pierre Coste, sur la Quatriéme Edition, revûë, corrigée, & augmentée par l'Auteur.

LOCKE, John

Title: 
Verhandeling over de Opvoeding der Kinderen, Behelzende verscheydene nutte Aenmerkingen die de Ouders Ten opzigt van 't Lichaam, doch voornamentlijk van de Ziel hunner Kinderen in de Opvoeding hebben waar te nemen (...) Na den derden Engelschen druk vertaalt. [Contains a laudatory poem by P. Rabus].

LUCRETIUS CARUS, Titus / COUTURES, Jacques Parrain baron de [sic]

Title: 
Les OEuvres de Lucrèce, contenant sa philosophie sur la physique, ou l'origine de toutes choses, traduites en françois, avec des remarques sur tout l'ouvrage (...), dernière édition, avec l'original latin et la vie de Lucrèce.

LUCRETIUS, Titus Carus

Title: 
De Werken van T. Lucretii Cari van het Heelal. Uit het Latyn in het Nederduitsch vertaald [Latin text and translation in Dutch prose by Jan de Witt; engravings by R. de Hooghe].

MACHIAVELLI, Niccolo

Title: 
Princeps, intreprete Casparo Langenhert philosopho. Qui sua ei commentaria adjecit.

MÉNAGE, Gilles

Title: 
Historia Mulierum Philosopharum.

MENJOT, Antoine

Title: 
Opuscules posthumes (...) Contenant des discours & des lettres sur divers sujets, tant de Physique & de Medecine, que de Religion (...)

OVERKAMP, Heydentryk

Title: 
Alle De Medicinale, Chirurgicale en Philosophische Werken (...) Eerste Deel. Bestaande in de Nieuwe Beginzelen tot de Genees en Heel-konst, Ontdekkende, De voornaam ste bewegingen en bedieningen der dierelijke huishouding in 's Menschen Lighaam: Steunende op de gronden der Fermentatie; En deze op die van Renatus Descartes. Nevens Een Verklaring over de Doorwazeming van Sanctorius, en nader onderzoek over 't II. Deel der Wysbegeerte, van R. des Cartes. / Tweede Deel. Der Chirurgie, Steunende op de nieuwe Beginzelen van de Genees- en Heel-Konst. Over een stemmende met die van Renatus des Cartes. Nevens Een klaare verhandeling van de Pokken en haare Geneezinge.

PLACCIUS, Vincent

Title: 
Accessiones ethicae, sive Medicinae Moralis, compendio tertium nunc publicatae ex opere systematico majori per Vincentium Placcium (...), cum indicibus necessariis.

PLATO / DACIER, André

Title: 
Les OEuvres De Platon Traduites En Francois, avec des Remarques. Et la Vie de ce Philosophe, avec l'exposition des principaux dogmes de sa Philosophie. Tome Premier. [Contains: "Le premier Alcibiade", "Le second Alcibiade", "Le Théagès", "L'Euthyphron"].

POIRET, Pierre (Petrus)

Title: 
De Eruditione Solida, Superficiaria, Et Falsa, Libri Tres. In quibus Ostensa Veritatum solidarum via & origine, Cognitionum Scientiarumque Humanarum, & in specie Cartesianismi, Fundamenta, valor, defectus & errores deteguntur. Praemittitur Tractatus De Vera Methodo inveniendi verum, Confutationem fundamentorum libri Belgici de Mundo fascinato in fine obiter exhibens. Subnectuntur nonnulla Apologetica.

RINGMACHER, Daniel the elder

Title: 
Lexicon Philosophiae moralis Ethicae et Politicae (...).

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1