You are here

Categories

SIBRANDA, Joannes

Title: 
Dissertatio Philologica De Macello, Et Vera Interpretatione 1 Corinth. X. 25.

SMIDS, Ludolf

Title: 
(...) Pictura loquens; sive Heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeck, enarratio et explicatio.

SOETEBOOM, Hendrik Jacobsz

Title: 
Oud-Heden Van Zaan-Land, Stavoren, Vronen en Waterland; Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen (...) en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergund; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, (...) die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Alles uit de Oudheden Nagespeurd, en met Autentique Stukken bewaarheid (...) Deze laatste Druk (...) met nodige Aantekeningen, Figuren, en een Landkaart verrykt.

SORBIÈRE, Samuel-Joseph

Title: 
Sorberiana, ou Bons mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et observations curieuses de M. Sorbière. [Memories for the lives of Samuel-Joseph Sorbière and Jean-Baptiste Cotelier, in a letter written by François Graverol. Dedicatory letter by G.-L. Colomyez].

SPARTANUS, Hieronymus

Title: 
Christelyke Ridder, In Latijnsche Vaerzen afgemaelt door Hieronymus van Sparte En nu in Nederduitsch Rijm vertaelt. [Transl. by François van Hoogstraten]. Het jaergetal, waer in dit Werk op Latijnsche treurmaet gedicht is, vind men in dit volgende Vaersje eXterna VeLVtI neC VI neqVe robore pVgno: sIC qVoqVe non soLIto CarMIne beLLa gero. (...)

SPIEGHEL, Hendrik Laurenszoon

Title: 
H. L. Spieghels Hertspieghel En Andere Zede-schriften Meest noyt voor dezen gedrukt.

STANLEY, Thomas and KENNET, Basil

Title: 
Thomas Stanley, Schild-Knaap, Historische Beschrijving der Grieksche en Oostersche Wijsgeeren, Behelsende der selver Daaden, Gevoelens en Gedenkwaardi ge Spreuken. Waar by gevoegd is, Basilius Kennet (...), Levensbedrijf der Grieksche Digteren, Beyde uyt de laatste Engelsche Drukken vertaald door Salomon Bor (...), Zijnde dese Werken alomme verçierd met getrouwelijken naar Oude Marmorebeelden, Gedenkpenningen, Gesteentens, &c. getekende Print- en Plaatkunst (...)

STUCK, Johann Wilhelm

Title: 
Joannis Guilielmi Stuckii (...) Operum Tomus Primus, Continens Antiquitatum Convivialium Libros tres (...) Tomus Secundus, Continens Sacrorum Et Sacrificiorum Gentilium Brevem Et Accuratam Descriptionem.

SWEERTS, Cornelis

Title: 
Leerzaame fabelen gedicht en verklaart door Kornelis Sweerts.

SWEERTS, Cornelis

Title: 
Tafereel der Deugden en Ondeugden. Vertoonende Liefde, Geloof, Hoop, Gerechtigheid, Voorzichtigheid, Goedertierenheid, Kloekmoedigheid, Mildheid, Matigheid, en andere Deugden: Als ook Hovaardy, Gulzigheid, Wellust, Gramschap, Gierigheid, Haat, Nyd, Achterklap, Luiheid; en verdere Ondeugden.

SWEERTS, Hieronymus

Title: 
Alle de Gedigten. [The book contains a laudatory poem by Pieter Rabus.]

TACHARD s.j., Guy

Title: 
Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idiomate Gallico publicatum à P. Guidone Tachard, nunc Belgicae consuetudini communicatum, ab auctorum veterum citationibus falsis innumeris, et versionibus malis non paucis purgatum vocabulis multis, et vocabulorum significationibus loquendique modis diversis auctum, libris, capitibus, versibus et paragraphis, quibus scriptorum laudata loca exhibentur, additis, ornatum, accurante Samuele Pitisco.

TACITUS, Cornelius

Title: 
Alle de Werken van C. Corn. Tacitus, In 't Hollandtsch vertaalt door den Heer P. C. Hooft, Ridder van St. Michiel, Drossaardt van Muiden, en Baljuw van Goylandt.

TEISSIER, Antoine

Title: 
Les eloges des hommes scavans tirez de l'histoire de M. de Thou. Avec des additions contenant l'Abrégé de leur Vie, le Jugement & le Catalogue de leurs Ouvrages (...) Seconde édition revûë, corrigée, & augmentée d'un très-grand nombre de remarques.

THOMAS MAGISTER

Title: 
(...) Κατὰ ἀλφάβητον ὀνομάτων Αττικῶν ἐκλογαι. Nicolaus Blancardus [i.e. Nicolaas Blanckaert] emendavit, opus universum disposuit, & κατάλογον veterum scriptorum addidit. Animadversiones suas adjecit Lambertus Bos.

TOLLIUS, Jacobus

Title: 
Epistolae itinerariae: ex auctoris schedis postumis recensitae, suppletae, digestae; annotationibus, observationibus & figuris adornatae, cura et studio Henrici Christiani Henninii.

TUINMAN, Carolus

Title: 
Mengel-stoffe Van Veelerlei stichtelijke Gezangen; Op Verscheide, zoo Oude als Nieuwe Toonen en Psalm-wijsen.

TUINMAN, Carolus

Title: 
Mengelstoffe Van Veelerley Stichtelyke Gezangen; op verscheyde, zo oude als nieuwe Toonen en Psalmwyzen (...) Merkelyk vermeerderd.

VALIERO, Agostino

Title: 
Libri tres, de Rhetorica Ecclesiastica. Synopsis ejusdem Rhetoricae ab ipso auctore contexta. Adjunctis tribus praelectionibus ab eodem habitis, quibus omnis hujus Rhetoricae explicandae ratio traditur. Accessit item index rerum & verborum. Editio octava.

VALOIS, Adrien de (VALESIUS, Hadrianus)

Title: 
Valesiana, Ou Les Pensées Critiques, Historiques et Morales, Et Les Poesies Latines De Monsieur De Valois (...) Recueillies Par Monsieur De Valois son Fils [i.e. Charles de Valois].

VENERONI, Giovanni (VIGNERON, Jean, named)

Title: 
Fables choisies, traduits en Italien, avec le François à côté (...) Le tout enrichi de figures à chaque fable.

VERWEY, Johannes

Title: 
Thesaurus cultae Latinitatis adornatus per clarissimos linguae Latinae observatores et collectus a (...) Johanne Verwey, (...) cum Belgica, Gallica et Anglica interpretatione, in usum studiosae juventutis.

VLEUTEN, Kornelis van

Title: 
De Koninglyke Harp-gezangen Of Koning Davids 150 Psalmen, en de andere Lof zangen. Uit alle voorgaande Psalm-gedichten uytgekeurt, en, met behulp van nieuwe Rymvaarzen, opgemaakt: en t'zaamgestelt op de eygen Zang maat, en gelyk getal van Zang verzen, gebruykelyk in de Fransse, Hoog- en Neder Duytsche Gereformeerde Kerkken.

VONDEL, Joost van den

Title: 
J. v. Vondels Bespiegelingen Van Godt en Godtsdienst. Tegens d'ongodis ten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. In den brief aen de Hebreen. Wie Gode genaekt moet bekennen dat hy is, en beloont die hem zoeken. Den Tweeden Druk. [Introductory poems by Pieter Rabus and Willem Rabus].

VOSSIUS, Gerardus Joannes

Title: 
Aristarchus, sive de Arte grammatica libri septem. Accedunt de Vitiis sermonis et glossematis latino-barbaris libri novem quorum quinque posteriores nunc primum prodeunt.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1