You are here

Categories

FABRICIUS, Johann Albert

Title: 
Bibliotheca Latina, sive Notitia autorum veterum, latinorum, quorumcunque scripta ad nos pervenerunt. Accessit duplex appendix qua de fragmentis et collectioni bus veterum scriptorum latinorum, monumentis antiquis, poetis christianis, jurisconsultis medicisque et scriptis quibusdam hypobolimaeis disseritur (...)

FÉLIBIEN, André

Title: 
Des Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres Arts qui en dépendent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts (...) Troisième édition.

FELTMANN, Gerhard

Title: 
De dea podagra liber singularis.

FÉNELON, François de Salignac de la Mothe

Title: 
De Gevallen van Telemachus, Soone van Ulysses, of Vervolg van het vierde Boek der Odyssea van Homerus. Uit het Fransch vertaalt. door D. Ghys.

FOCQUENBROCH, Willem Godschalk van

Title: 
Alle de werken (...) Verzamelt en uitgegeven door Abraham Bogaert.

FÓRIS OTROKOCSI, Ferenc

Title: 
Origines Hungaricae, seu liber, quo vera nationis Hungaricae origo et antiquitas e veterum monumentis et linguis praecipuis pandantur (...) Pars Prima. / Pars Secunda, in qua variorum nominum originibus Hungaricis exornandis inservientium expositio philologica continuatur (...).

FRANCIUS, Petrus

Title: 
Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus (...) uitgesprooken in de doorluchtige schole t'Amsterdam, den 21 Juny, des jaars 1700, en in 't Nederlandsch overgebragt, door Daniel Ghys.

FRANCIUS, Petrus

Title: 
Orationes in unum collectae.

FURETIÈRE, Antoine

Title: 
Furetieriana; ou, les bons mots, et les remarques d'histoire, de morale, de critique, de plaisanterie, et d'erudition de M. Furetière (...) [Edited by Guy Marais].

GALLAND, Antoine

Title: 
Les Paroles Remarquables, Les Bons Mots, Et Les Maximes Des Orientaux. Traduction de leurs Ouvrages en Arabe, en Persan, & en Turc. Avec des Remarques. Suivant la Copie imprimée à Paris.

GIRALDI, Lilio Gregorio

Title: 
Lilii Gregorii Gyraldi Ferrariensis Opera Omnia Duobus Tomis Distincta, Complectentia Historiam De Deis Gentium, Musis Et Hercule, Rem Nauticam, Sepulcralia, Et Varios Sepeliendi Ritus, Historiam Poetarum Graecorum Et Latinorum, Kalendarium Romanum Et Graecum Cum Libello De Annis, Mensibus, Ac Insuper Alia: Qua omnia partim tabulis aeneis & nummis, partim Commentario Joannis Faes, Et Animadversionibus hactenus ineditis Pauli Colomesii, Nec non indicibus emendatioribus ac locupletioribus illustrata Exhibet Joannes Jensius. Tomus Primus / Tomus Secundus.

GRAAUHART, Hendrik

Title: 
Leerzame zinnebeelden; bestaande uit christelyke bedenkingen door vergelykinge eeniger schepselen, als dieren, vogels, gewassen, &c. Strekkende tot zeedelessen ter deugd, en aanmoediging tot godzaligheid. In vaarzen en uitbreidingen te zamen geteld door Hendrik Graauwhart.

GRACIAN Y MORALES, Balthasar

Title: 
L'Homme de Cour (...) Traduit & commenté par le Sieur Amelot de la Houssaie (...) Troisième édition revue & corrigée.

GRAEVIUS, Joannes Georgius

Title: 
Syntagma variarum Dissertationum rariorum, quas viri doctissimi superiore seculo elucubrarunt (...) Ex musaeo Joannis Georgii Graevii. [A collection of works by Reinesius, Thomas; Conring, Hermann; Jonsius, Joannes; Wandal, Hans (bishop of Zeeland); Phaletranus, Georgius Ericus; Daumius, Christianus; Rivinus, Andreas; Frankenstein, Christian Gottfried].

GREGORIUS NAZIANZENUS

Title: 
Gregorius Nazianzenus Van de Mededeelzaamheidt, Uit het Grieks In 't Nêerlands overgebragt Door Petrus Francius (...) t'Amsterdam (By Henr.

GUARINI, Battista

Title: 
Den Getrouwen Herder, Blyëindend Treurspel, Van den Doorluchtigen Ridder Battista Guarini. Vertaalt uit Italiaansche in Nederduitsche Vaerzen, door David de Potter, Lodowyks zoon.

GUTBERLETH, Tobias

Title: 
(...) Animadversiones philologicae in antiquam inscriptionem graecam Smyrnae repertam.

HAMELOW, Henricus

Title: 
Imperatores Romani a Julio Caesare usque ad 3acratissimum imperatorem qui nunc rerum potitur, carmine perpetuo descripti.

HARWICH, Maternus

Title: 
Orator Belgico-Latinus, demonstrans Quo laboris compendio Eloquentiae Candidatus ad Oratoriam pervenire possit (...) De Neêrduitsche en Latijnsche Redenaar, Aanwijzende Door wat naaste Weg een Beminnaar der Welspreekentheid tot de Redeneerkunde zal geraaken (...)

HESSELIUS, Franciscus

Title: 
otia Hagana ad celeberrimos viros Petrum Francium & Janum Brouchusium.

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Stylus N. T. Graecus a Barbarismis & Sermonis Vitiis, Ei nuper ab V. P.. R. Elia Benoist (...) affictis, Vindicatus.

HONERT, Tako Hajo van den

Title: 
Syntagma Dissertationum de Stylo Novi Testamenti Graeco, quas collegit, atque una edi curavit Taco Hajo Van den Honert.

HOOFT, Pieter Corneliszoon

Title: 
P. C. Hoofts Mengelwerken, Ten deele nooit te vooren gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert.

HOOGE, Romein de and VOS, Henricus

Title: 
Alle de voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, verbeeld in uytsteekende konstplaten door (...) Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der stoffen en (...) punt-digten van (...) Henricus Vos. [The title pages of the Prophets, Apocrypha and the New Testament bear the date 1701. There is a separate title page to the plates, bearing the date 1703].

HOOGHT, Everard van der

Title: 
Praxeos Grammaticae Graecae Partes Quatuor. Seu Analysis Textus Graeci Etymologica, Syntactica & Critica, Secundum Matthaei Capita quinque priora, & Symbolum Apostolorum. Ofte Een Ontleding van den Griekschen Text, Volgens de Vyf eerste Capittelen van Matthaeus, en de XII. Articulen des Christelyken Geloofs.

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1