You are here

Categories

?

Title: 
La VIE DE CORNEILLE TROMP, Lieutenant-Amiral-Géneral de Hollande & de West-Frise. Où L'on verra tout ce qui s'est passé de plus memorable sur Mer, dans les Guerres que la Hollande a eu à soûtenir contre la France, l'Angleterre, & les autres Puissances de l'Europe.

?

Title: 
VRANKRIJKS Vryheid en Welvaart verslaafd en verarmd door de zoo genaamde Roomsche Geestelijkheid, betoonende door Natuurlijke Staatkundige en Wiskonstige redenen, dat alle Koninkrij ken Vorstendommen en Staten, daar de Roomsche Religie de overhand heeft, door de heerschzugt en gierigheid van de Pauzen en Roomsche Geestelijkheid, als mede door de Bygeloovigheden des volks, moeten vervallen en te gronde gaan, door een voornaam Heer in Engeland geschreven.

AELIANUS, Claudius

Title: 
Κλ. Αἰλιανου σοφιστου Ποικιλη ἱστορια, Cl. Aeliani sophistae Varia historia, ad mstos. codices nunc primum recognita & castigata, cum versione Justi Vulteji, sed innumeris in locis ad graecum auctoris contextum emendata, et perpetuo commentario Jacobi Perizonii. Accedunt indices, & plures, & superioribus longe locupletiores.

AGOSTINI, Leonardo

Title: 
Gemmae et sculpturae antiquae depictae ab Leonardo Avgvstino Senensi. Addita earum enarratione, in latinum versa ab Jacobo Gronovio, cujus accedit praefatio. [Illustrations by Abraham Bloteling.] Editio secunda.

ALKEMADE, Kornelis van

Title: 
Behandelinge van 't Kamp-Regt; d'aaloude en opperste Regts-Vorderin ge voor den Hove van Holland, onder de eerste Graaven.

ALKEMADE, Kornelis van

Title: 
De goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en graavinnen van Holland, in 'er egte stand en waare weezens vertoond en behandeld, en met een korte beschrijving der prinseliike leevens-bedriiven opgehelderd.

ALKMAAR, Adriaan van

Title: 
Vrede-Predikaatsi Over Coloss. III: 15. Wegens de Kerk-Vrede van de Waterlantze en Vlaamsche Doopsgezinde Gemeentens te Leiden, uitgesproken in haar eerste zamenvergaring op den 13 February MDCCI. (...) Eenige gedigten over dezelve stof zijn 'er bygevoegt.

ALTING, Menso

Title: 
Descriptio, Secundum Antiquos, Agri Batavi & Frisii; Una Cum Conterminis. Sive Notitia Germaniae Inferioris, Cis & ultra Rhenum; Quà hodie est in Dicione VII Foederatorum. Representata Tabulis Geographicis V. & Commentario in loca omnia, hoc tractu, Romanis Scriptori bus & Monumentis, quà Latinis, quà Graecis, memorata; A C. Julio Caesare, ad Justinianum, Aug. Cuncta, ad litterarum ordinem, sic digesta, ut ipse Commentarius sit Tabularum quasi Index (...)

AMELOT DE LA HOUSSAYE, Abraham Nicolas

Title: 
Histoire Du Gouvernement De Venise (...) Derniere Edition, reveüe, corrigée & augmentée, avec Figures. Tome Premier/Tome Second/Suite De L'Histoire Du Gouvernement De Venise Ou L'Histoire Des Uscoques = Tome Troisiéme. [III was translated by Amelot de la Houssaye from the Italian of Minuccio Minucci and Paolo Sarpi.]

AMMIANUS MARCELLINUS/GRONOVIUS, Jacobus

Title: 
Rerum gestarum, qui de XXXI supersunt, libri XVIII, Ope MSS. codicum emendati ab Frederico Lindenbrogio et Henrico Hadrianoque Valesiis (...) Item excerpta vetera de gestis Constantini et regum Italiae. Omnia nunc recognita ab Jacobo Gronovio, qui suas quoque notas passim inseruit, & necessariis ad Ammiani illustrationem antiquis nummis ac figuris exornari.

ARLINGTON, Henry Bennet Earl of

Title: 
Lettres du Comte d'Arlington au Chevalier Temple, contenant une relation exacte des Traitez de l'Eveque de Munster, de Breda, d'Aix la Chapelle, & de la Triple Alliance (...) L'on y a ajouté une Relation particulière de la mort de Madame (...) Le tout tiré des originaux qui n'avoient jamais été publiez. [Edited by T. Bebington]. The first vol.

ARNOLD, Gottfried

Title: 
David in Sauls Harnas, Of Openhertige Bekentenis, Van Godfried Arnoldi, Professor der Kerkelyke Historiën, in de vermaarde Academie te Giessen, in 't Land Graafschap van Hessen. In welke hy de redenen voorhoudt, waarom hy uyt drang van sijn gemoet, sijn Professorale Bedieninge heeft moeten neerleggen. Uyt het Hoogduytz vertaalt, en alle Predikanten, Professoren en Godt soekende Christenen tot een proeve voorgesteld, Door Petrus Dittelbach (...)

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Historie Der Kerken En Ketteren Van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het Jaar onses Heeren 1688. [Volume II/Tweede Deel: Van het Jaar onzes Heeren 1500 tot 1600]. Onzydig in 't Hoogduytsch beschreeven (...) In het Neederduyts vertaald. [Translated by Nicolaas Jarichides Wieringa]. Vercierd met verscheyde Koopere Plaaten Door den Heer Romeyn De Hooghe.

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Het Leeven Der Voornaamste Oudvaders Of Woestyniers; By een vergaderd en met een Voorreede verzien, Van Godfried Arnold.

ARNOLD, Gottfried

Title: 
Waare afbeelding Der eerste Christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld (...) Uyt het Hoogduytsch vertaald Door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. [By J. Luiken].

AUBERY, Antoine

Title: 
L'Histoire Du Cardinal Mazarin (...)

AUDIFFRET, Jean Baptiste d'

Title: 
Histoire et Geographie Ancienne Et Moderne. Tome Premier. Qui contient Les Principes de la Geographie, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne, & la Moscovie. Tome Second, Qui contient la France, Les Pays Bas, Les Provinces Unies, La Suisse, & la Savoye. Tome Troisième, Qui contient L'Allemagne. Suivant la Copie imprimée.

AULNOY, Marie Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Reyse Door Spaignien, Neffens Memorien Van des selfs Hof. Dienende tot een klaare kennis van de tegenwoordige gestalte van het selve, van den Regeerenden Koning voor en na sijn minderjarigheid; eerste Huwelijk; belangens der Kroon en eerste Ministers; Trouwen, Zeeden en belacchelijke Grootsheid der Spaigniaarden; Neffens aan en af hanklijkheeden van die Kroon in Oost en West Indien (...) Ook veel en lesens weerdige gevallen gedurende dese Reyse gehoord en by de Schrijfster ondervonden. [transl. by Henr. van Quellenburgh; illustr. by Jan and Casper Luyken.]

AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Nouvelles Espagnoles par Madame d'Aunoy, Auteur des Memoires & Voyages d'Espagne (...)

AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Countess of

Title: 
Verbeeterde Reize Door Spanjen, Neffens Memorien Van deszelfs Hof. Behelzende eene nette Beschrijvinge van de Spaanse Monarchie en alle de Landen daar onder horende, derzelver Bestieringe, Belangens, Sterkte ende Zwakheid; als mede van den Aart, Zeden, Gewoontens, ende andere hoedanigheden der Inwoonders, enz. Gedaan ende opgestelt door Mevrouw D'Aunoy. Met curieuse Kopere Platen verciert [illustrations by Jan and Casper Luyken].

AURELIUS VICTOR, Sextus

Title: 
Historiae Romanae breviarium, illustratum trium virorum celeberrimo rum, Andreae Schotti, Dominici Machanei, Jani Gruteri, et feminae praestantissimae Annae Tanaquili Fabri filiae, commentariis integris: ut et caesarum & augustorum, virorumque illustrium iconibus, tum editione in priori exhibitis, tum iteratae huic de novo additis, ex nummis veteribus expressis, & in aes eleganter incisis. Contextum recensuit, commentarios suis locis disposuit, & editionum, auctorum laudatorum, explicatorum (...) & rerum indices copiosissimos & certissimos adiecit Samuel Pitiscus.

BASNAGE, Jacques

Title: 
Dissertationes historico theologicae, I. De Haeresi Apollinaris. II. De variis Athanasio supposititiis operibus. III. Adversus Simonium. IV. Item Divi Chrysostomi Epistola ad Caesarium.

BAUDELOT DE DAIRVAL, Charles César

Title: 
De l'utilité des voyages qui concerne la connoissance de medailles, inscriptions, statues, dieux lares (...) et autres choses remarquables; et l'avantage que la recherche de toutes ces antiquitez procure aux scavans; avec un mémoire de quelques observations generales (...)

BEDA VENERABILIS

Title: 
Opera quaedam Theologica, nunc primùm edita, necnon Historica, antea semel edita. Accesserunt Egberti Archiepiscopi Eboracensis Dialogus de ecclesiasticâ institutione, et Aldhelmi Episcopi Scireburnensis Liber de virginitate, ex codice antiquissimo emendatus.

BELL, Thomas

Title: 
Roma restituta, sive antiquitatum Romanarum compendium absolutum. Ex optimis authoribus in usum studiosae juventutis collectum (...)

Pages

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1